O nás

IMG_5245

Soukromá firma s působností v rozsahu plzeňského kraje, zaměřená na činnosti spojené s údržbou, ochranou a rekultivací zelených ekologických pásů, jako jsou lesy, smíšené porosty, louky, trávníky jak uprostřed přírody, tak v příměstských oblastech, nebo přímo pásy uprostřed měst. Dlouholetá zkušenost s prací na různých zakázkách od zadavatelů a investorů
a samozřejmě i jejich spokojenost hovoří o vysoké kvalitě prováděných prací. V neposlední řadě je na místě připomenout i vysoce účinnou a neustále zdokonalovanou techniku. Ta umožňuje i práci v těžko dostupných místech a řešení nestandardních situací. Prořezávání a odstraňování kalamitních polomů z plošiny nebo horolezeckou technikou je specialitou naší firmy.

Ve spolupráci se smluvními subdodavateli jsme schopni na kalamitou nebo polomem zdevastovaném území ve velmi krátké době zajistit výsadbu nového porostu dle přání zadavatele nebo případně zpracovat a zrealizovat návrh prostředí v městských centrech a parcích. Sekání trávníků, výsadba okrasných keřů, jejich ochrana v době vegetačního klidu je již asi v těchto reáliích samozřejmostí.